September 21, 2013

Om organisationen

BEST är en internationell opolitiskt organisation som ständigt växer, i dagsläget finns vi på nästan 100 universitet runt om i Europa. BEST arbetar för att teknologstudenter ska kunna vidga sina vyer och ta möta studenter från andra universitet i Europa.

Idéen att skapa en internationell organisation för teknologstudenter föddes i Stockholm 1987 under ett internationellt möte för studenter. Medverkade universitet samarbetade sedan för att kunna förverkliga denna idé och två år senare grundades Board of European Students of Technology, BEST. Tanken var då som nu att göra det lättare för teknologstudenter att komma ut i Europa för att öka förståelsen för andra kulturer och på så sätt kunna skapa bätte förutsättningar för att i framtiden kunna arbeta internationellt. För att kunna göra detta erbjuder BEST kompletterande utbildningar där studenter från hela Europa möts och vidareutvecklas samtidigt som de lär av varandra. BEST jobbar även med att göra det lättare för studenter att hitta jobb utomlands genom BEST karriärcenter.

Grund idéen med BEST är alltså att skapa tillfällen för europeiska teknologstudenter att mötas och detta görs främst genom att arrangera kurser. För att få vara en BEST-grupp måste gruppen varje år arrangera en kurs på ca 10-15 dagar. BEST-gruppen har då ansvar att hitta en förläsare som håller i kursen under dagarna. BEST-gruppen ser även till så att deltagande studenter får mat och boende. För att även se till så att deltagarna lär sig om europeisk kultur arrangeras utflykter och aktiviteter för att visa så mycket av värdlandet som möjligt och deltagarna får även chans att visa och berätta om sitt eget land genom middagar och evenemang. Vill man få en försmak av hur ett utbytesår kan vara är en BEST-kurs perfekt! För att så många som möjligt ska kunna åka på BEST-kurs betalar studenterna endast en avgift som beror på hemlandets ekonomi, i Sverige runt 45 Euro, samt sin resa tur och retur, resten står BEST gruppen (boende, mat, utflykter och den akademiska kursen) för med hjälp av stöd från företag och universitet.

BEST har på senare tid även utvecklat en gränsöverskridande ingenjörstävling döpt till EBEC där teknologstudenter tävlar i att lösa Case och ta fram praktiska lösningar på problem.

Både BEST-kurser och EBEC är externa events som samtliga studenter på universitet anknutna till BEST kan söka till. För medlemmar i BEST finns även en uppsjö av interna events där BEST-medlemma kan lära av varandra och vidareutveckla sig själva inom önskade områden så som ledarskap och gruppdynamik. Det arrangeras även interna events med huvudsyfte att lära känna andra BEST:are och ha kul tillsammans.

För att kunna koordinera alla BEST-grupper finns det en internationell organisation som arbetar för att styra och hjälpa grupperna centralt. I denna organisationen finns en internationell styrelse med ett flertal kommittéer under sig. Dessa kommitéer arbetar för att förbättra BEST inom olika aspekter. Det finns till exempel en grupp som arbetar med att kvalitetssäkra kurserna, en grupp sköter informationshanteringen genom hemsida och interna databaser, en annan grupp arbetar med finansiering av interna events, en tredje grupp erbjuder interna utbildningar inom ”soft skills” som ledarskap och organisation med flera.