OM BEST

BEST, Board of European Students of Technology, är en internationell organisation som ständigt växer. I dagsläget finns vi på nästan 100 universitet runt om i Europa. BEST arbetar för att teknologstudenter ska kunna vidga sina vyer och ta möta studenter från andra universitet i Europa.

Grundidéen med BEST är att skapa tillfällen för europeiska teknologstudenter att mötas och detta görs främst genom att arrangera kurser. För att få vara en BEST-grupp måste gruppen varje år arrangera en kurs på ca 10-15 dagar. BEST-gruppen har då ansvar att hitta en förläsare som håller i kursen, samt att deltagande studenter får mat och boende. För att även se till så att deltagarna lär sig om europeisk kultur arrangeras utflykter och aktiviteter för att visa så mycket av värdlandet som möjligt och deltagarna får även chans att visa och berätta om sitt eget land genom middagar och evenemang. Vill man få en försmak av hur ett utbytesår kan vara är en BEST-kurs perfekt!

BEST Lund är en del av Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola.

Senaste nytt